Kontakt

Balansia Ab ekonomitjänster
Bankgatan 12
66900 Nykarleby

Ni betjänas av:

Jaana Lindholm
Kontorschef
050 411 5020
jaana.lindholm@balansia.fi

Majlen Kulla
045 269 5855
majlen.kulla@balansia.fi

Carina Julin
045 176 2111
carina.julin@balansia.fi