Välkommen till Balansia

Från oss får du:

Bokförings- och bokslutstjänster

Fakturering

Löneräkning

Rådgivning i frågor som rör ditt företag

Registrering och ombildning av företag

Vi har erbjudit bokföringstjänster sedan 2010. 2014 blev företaget ombildat till aktiebolag